fbpx
phong cách thiết kế indochine ,căn hộ phong cách indochine ,indochine style ,indochine style interior ,bàn ghế phong cách indochine ,phòng khách indochine ,homestay phong cách indochine ,biệt thự phong cách indochine

PHỦ TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG

09-06-2021 by Phanblogs@bois.com.vn

PHỦ TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG Palais du Gouverneur Général de l’Indochine

PHỦ TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG

Phủ Toàn quyền Đông Dương là cơ quan đứng đầu bộ máy cai trị của Pháp tại Đông Dương, được thành lập năm 1887. Công trình Phủ Toàn quyền Đông Dương nằm giáp đại lộ Brière de l’Isle (phố Hùng Vương) và đê Parreau (đường Hoàng Hoa Thám), được xây dựng trong khuôn viên vườn Bách thảo. Tại đây có các hạng mục công trình: Dinh thự chính của Toàn quyền, khu nhà Văn phòng, các công trình phục vụ khác. Công trình do kiến trúc sư Charles Lichtenfelder thiết kế theo trường phái kiến trúc cổ điển Pháp.

Dinh Toàn quyền Đông Dương nay là Văn phòng Chủ tịch nước. Công trình này được tiến hành thi công trong các năm từ 1901 đến 1905 với diện tích 1200 m2 tại một địa điểm cao ráo, cạnh Hồ Tây, có phong cảnh đẹp, yên tĩnh và có nhiều cây xanh.
Phong cách trang trí của dinh thự này thể hiện tài năng của người Pháp : phòng khánh tiết lớn được thiết kế theo phong cách vua Louis XIV; phòng ăn lớn theo phong cách thời Phục Hưng; phòng riêng của Toàn quyền theo phong cách thời đại đế Pháp. Tuy nhiên, các chi tiết trang trí cũng nhiều lần được tu bổ và sửa chữa theo ý thích của từng viên Toàn quyền.

Khu nhà Văn phòng được xây dựng năm 1906 và 1920 và được cải tạo mở rộng nhiều lần với tổng diện tích khoảng 1.200 m2. Công trình này nay là Văn phòng Chính phủ.

Bản vẽ tổng thể Dinh Toàn quyền Đông Dương lập năm 1900, tỉ lệ 1/500, kích thước gốc 68cm x 67 cm, kí hiệu tra tìm GGI-7758-PL01596, CAOM
Plan général de l’Hôtel du Gouvernement Général de l’Indochine daté 1900, au 1/500, dimensions originales 68cm x 67 cm, cote GGI-7758-PL01596, CAOM

PHỦ TOÀN QUYỀN ĐÔNG DƯƠNG

Bản vẽ mặt trước của Dinh Toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội, tỉ lệ 1/2000, do kiến trúc sư Lichtenfelder lập năm 1900, kích thước gốc 31 cm x 42 cm, kí hiệu tra tìm KT5-57, CAN1. Façade principale de l’Hôtel du Gouverneur Général de l’Indochine à Hanoi au 1/2000, dressée par l’Architecte Charles Lichtenfelder, datée 1900, dimensions originales 31 cm x 42 cm, cote KT5-57, CAN1.

Bản vẽ mặt trước của Dinh Toàn quyền Đông Dương tại Hà Nội, tỉ lệ 1/2000, do kiến trúc sư Lichtenfelder lập năm 1900, kích thước gốc 31 cm x 42 cm, kí hiệu tra tìm KT5-57, CAN1. Façade principale de l’Hôtel du Gouverneur Général de l’Indochine à Hanoi au 1/2000, dressée par l’Architecte Charles Lichtenfelder, datée 1900, dimensions originales 31 cm x 42 cm, cote KT5-57, CAN1.

Bản thiết kế Đèn chùm 32 bóng phong cách thời Louis XIV tại Dinh Toàn quyền Đông Dương, do Kiến trúc sư Charles Lichtenfelder vẽ năm 1905, tỉ lệ 1/6, kích thước gốc 37 cm x 37 cm, kí hiệu tra tìm TPT4651-21, CAN1. Plan du lustre Louis XIV à 32 lumières à l’Hôtel du Gouverneur Général de l’Indochine, dressé par l’Architecte Charles Lichtenfelder, daté 1905, dessin ensemble 1/6 grandeur, dimensions originales 37 cm x 37 cm, cote TPT4651-21, CAN1.

Bản thiết kế Đèn chùm 32 bóng phong cách thời Louis XIV tại Dinh Toàn quyền Đông Dương, do Kiến trúc sư Charles Lichtenfelder vẽ năm 1905, tỉ lệ 1/6, kích thước gốc 37 cm x 37 cm, kí hiệu tra tìm TPT4651-21, CAN1. Plan du lustre Louis XIV à 32 lumières à l’Hôtel du Gouverneur Général de l’Indochine, dressé par l’Architecte Charles Lichtenfelder, daté 1905, dessin ensemble 1/6 grandeur, dimensions originales 37 cm x 37 cm, cote TPT4651-21, CAN1.

Bản vẽ trang trí trần phòng Khánh tiết tại Dinh Toàn quyền Đông Dương, tỉ lệ 1/200, do Lichtenfelder lập năm 1902, kích thước gốc 50 cm x 70cm, kí hiệu tra tìm KT3-38, CAN1. Plan de décoration du plafond de la Salle des fêtes de l’Hôtel du GGI au 1/200, dressé par Lichtenfelder, daté 1902, dimensions originales 50 cm x 70cm, cote KT3-38, CAN1.

Bản vẽ trang trí trần phòng Khánh tiết tại Dinh Toàn quyền Đông Dương, tỉ lệ 1/200, do Lichtenfelder lập năm 1902, kích thước gốc 50 cm x 70cm, kí hiệu tra tìm KT3-38, CAN1. Plan de décoration du plafond de la Salle des fêtes de l’Hôtel du GGI au 1/200, dressé par Lichtenfelder, daté 1902, dimensions originales 50 cm x 70cm, cote KT3-38, CAN1.

Bản thiết kế Đèn vách 3 bóng phong cách thời Louis XIV tại Dinh Toàn quyền Đông Dương, tỉ lệ 1/50, do Kiến trúc sư Charles Lichtenfelder vẽ năm 1905, kích thước gốc 20 cm x 30 cm, kí hiệu tra tìm TPT4651-21, CAN1. Plan de l’applique Louis XIV à 3 lumières à l’Hôtel du Gouverneur Général de l’Indochine, au 1/50, dressé par l’Architecte Charles Lichtenfelder, daté 1905, dimensions originales 20 cm x 30 cm, cote TPT4651-21, CAN1.

Bản thiết kế Đèn vách 3 bóng phong cách thời Louis XIV tại Dinh Toàn quyền Đông Dương, tỉ lệ 1/50, do Kiến trúc sư Charles Lichtenfelder vẽ năm 1905, kích thước gốc 20 cm x 30 cm, kí hiệu tra tìm TPT4651-21, CAN1. Plan de l’applique Louis XIV à 3 lumières à l’Hôtel du Gouverneur Général de l’Indochine, au 1/50, dressé par l’Architecte Charles Lichtenfelder, daté 1905, dimensions originales 20 cm x 30 cm, cote TPT4651-21, CAN1.

Bản vẽ Vườn Bách thảo, tỉ lệ 1/1000, do Sở địa chính Bắc kỳ đo và vẽ năm 1896, kích thước gốc 80 cm x 110, kí hiệu tra tìm KT568-1, CAN1. Plan du Jardin Botanique au 1/1000, daté 1896, levé et dressé par le Service du Cadastre du Tonkin, dimensions originales 80 cm x 110 cm, cote KT568-1, CAN1.

Bản vẽ Vườn Bách thảo, tỉ lệ 1/1000, do Sở địa chính Bắc kỳ đo và vẽ năm 1896, kích thước gốc 80 cm x 110, kí hiệu tra tìm KT568-1, CAN1. Plan du Jardin Botanique au 1/1000, daté 1896, levé et dressé par le Service du Cadastre du Tonkin, dimensions originales 80 cm x 110 cm, cote KT568-1, CAN1.

Bản vẽ mặt trước khu làm việc của Phủ Toàn quyền Đông Dương, tỉ lệ 1/100, do thanh tra A.Joyeux thuộc Sở Nhà cửa dân sự lập năm 1906, kích thước gốc 31 cm x 60 cm, kí hiệu tra tìm KT7-89, CAN1. Façade principale des Bureaux du Gouvernement Général de l’Indochine au 1/100, dressée par A. Joyeux, inspecteur du Service des Bâtiments Civils, datée 1906, dimensions originales 31cm x 60 cm, cote KT7-89, CAN1.

Bản vẽ mặt trước khu làm việc của Phủ Toàn quyền Đông Dương, tỉ lệ 1/100, do thanh tra A.Joyeux thuộc Sở Nhà cửa dân sự lập năm 1906, kích thước gốc 31 cm x 60 cm, kí hiệu tra tìm KT7-89, CAN1. Façade principale des Bureaux du Gouvernement Général de l’Indochine au 1/100, dressée par A. Joyeux, inspecteur du Service des Bâtiments Civils, datée 1906, dimensions originales 31cm x 60 cm, cote KT7-89, CAN1.

Bản đồ thành phố Hà Nội lập năm 1900, kích thước gốc, 66,5cm x 69,5 cm, kí hiệu tra tìm GGI7758 - PL02001, CAOM Plan de la ville de Hanoi daté 1900, dimensions originales, 66,5cm x 69,5 cm, cote GGI7758 - PL02001, CAOM Bản thảo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 17/9/1900 thông qua dự án xây dựng Dinh Toàn quyền Đông Dương, kí hiệu tra tìm TPT4616, CAN1. Imprimé de l’appel d’offre pour l’adjudication de la construction de l’Hôtel du Gouverneur Général de l’Indochine le 18/10/1900, dimensions originales 60 cm x 80 cm, cote TPT4616, CAN1.

Bản đồ thành phố Hà Nội lập năm 1900, kích thước gốc, 66,5cm x 69,5 cm, kí hiệu tra tìm GGI7758 – PL02001, CAOM Plan de la ville de Hanoi daté 1900, dimensions originales, 66,5cm x 69,5 cm, cote GGI7758 – PL02001, CAOM Bản thảo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 17/9/1900 thông qua dự án xây dựng Dinh Toàn quyền Đông Dương, kí hiệu tra tìm TPT4616, CAN1. Imprimé de l’appel d’offre pour l’adjudication de la construction de l’Hôtel du Gouverneur Général de l’Indochine le 18/10/1900, dimensions originales 60 cm x 80 cm, cote TPT4616, CAN1.

thiết kế phong cách đông dương indochine

thiết kế phong cách đông dương indochine

thiết kế phong cách đông dương indochine

thiết kế phong cách đông dương indochine

thiết kế phong cách đông dương indochine

thiết kế phong cách đông dương indochine

thiết kế phong cách đông dương indochine

thiết kế phong cách đông dương indochine

thiết kế phong cách đông dương indochine

thiết kế phong cách đông dương indochine

Nguồn: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, tiền thân là Kho Lưu trữ trung ương thuộc Nha Lưu trữ và Thư viện Đông Dương.

thiết kế phong cách đông dương indochine ,indochine style interior

sofa bois indochine sofa gỗ phòng khách Sofa đặt đóng theo yêu cầu lên ngôi năm 2021 Sofa đặt đóng theo yêu cầu lên ngôi năm 2021 đang là xu hướng lựa chọn của rất nhiều gia đình Việt. Nếu bạn đang có nhu cầu thiết kế một bộ sofa đẹp và chất lượng theo […]

thiết kế phong cách đông dương indochine ,indochine style interior

INDOCHINE INTERIOR DESIGN STYLE (DONG DUONG) 2021 INDOCHINE INTERIOR DESIGN STYLE (DONG DUONG) 2021 To create the nuances and indigenous culture of the Asians, as well as the charming French interior design of furniture such as mahogany, reflective, and frontal screens, are indispensable in this Indochine style. You choose the furniture that is suitable for […]

thiết kế phong cách đông dương indochine | indochine style interior

Biệt thự đơn lập Hado Charm Villas Thiết kế phong cách Đông Dương Indochine chủ đầu tư Anh Tống Hưng. Tham khảo thiết kế phong cách Đông Dương Vách ngăn phòng gỗ phù hợp với nội thất Grand bois trong thiết kế phong cách Đông Dương Các mẫu nhà thiết kế phong cách Đông Dương […]

Biệt thự đơn lập Hado Charm Villas Thiết kế phong cách Đông Dương Indochine chủ đầu tư Anh Tống Hưng.

Biệt thự đơn lập Hado Charm Villas Thiết kế phong cách Đông Dương Indochine chủ đầu tư Anh Tống Hưng. anh Hưng đã đặt toàn bộ thiết kế nội thất từ BOIS INDOCHINE theo yêu cầu phong cách thiết kế nội thất sang trọng và gần gũi không gian sống đẹp, tinh tế và ấm […]

Các mẫu nhà thiết kế phong cách Đông Dương Indochine

Các mẫu nhà thiết kế phong cách Đông Dương Indochine. Để hiểu thêm về phong cách này BOIS đã có một buổi nói chuyện với họa sỹ Phạm Hùng Lâm. Ông là người sáng lập Bois Indochinois , một cái tên tiêu biểu tại Việt Nam về phong cách nội thất Đông Dương. Là một […]

0988620303