Phong cách Đông Dương Indochine Style

1. Phong cách Đông Dương trong thiết kế kiến trúc Trải qua 100 năm kể từ khi người Pháp đặt chân đến “miền đất hứa”, sự giao hòa hai luồng văn hóa Đông – Tây...